สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 14 มิถุนายน 2561