กอช. เตรียมจัดกิจกรรมครั้งใหญ่! ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน “ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน ในเดือนสิงหาคมนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นี้ จะครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ที่ กอช. เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2558 ซึ่งภารกิจการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก เพราะแรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน การสร้างวินัยการออมระยะยาวเพื่อประโยชน์ยามชราภาพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กอช. ได้ดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขับเคลื่อนภารกิจกองทุนเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ คือ มีโอกาสออมเพื่อรับบำนาญตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554


“ขณะนี้ กอช. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 2 ปี กองทุน เพื่อจะแสดงถึงทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ที่ กอช. มีเป้าหมายโฟกัสชัดเจนยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้เป็นสมาชิกและกรรมการของกองทุนหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนสร้างความเชื่อมั่นว่า กอช. จะยังคงเดินหน้าภารกิจการเป็นหลักประกันรายได้ยามสูงวัยให้กับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งที่เป็นงานทัพหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกระจายไปยังทุกพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย ใช้บริการ กอช. ได้ง่ายมากขึ้น โดย กอช. เตรียมที่จะแถลงความคืบหน้าการจัดงานครบรอบ 2 ปี ในเร็วๆ นี้อีกด้วย” นางสาวโสภาวดีกล่าว