ออมสิน จัดข้อเสนอสุดพิเศษสินเชื่อ SMEs ดอกเบี้ย 0% 1 ปี ในงาน SMART SMEs EXPO 2018

นายพิเชฐ ธรรมวิภาค รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า งาน SMART SMEs EXPO 2018 ณ ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่าง 5-8 ก.ค. 2561 ธนาคารออมสินได้เตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อไว้ให้บริการผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนที่จะมาช้อปในงานนี้ โดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจ SMEs ได้จัดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ได้แก่ โปร. Smart Startup Smart SMEs เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น วงเงิน 1 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100% กู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% หลังจากนั้น MOR+1% กู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% หลังจากนั้น MLR+1% และหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่า 50% กู้ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.99 % หลังจากนั้น MOR+1% กู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยปีแรก 2.99 % หลังจากนั้น MLR+1%


และยังมีโปรโมชั่น SMEs Start Up เหมาะกับผู้เริ่มประกอบกิจการมาไม่เกิน 3 ปี มีนวัตกรรมใหม่/ตลาดใหม่/ผลิตภัณฑ์ใหม่/กระบวนการผลิตใหม่ โดยจัดโปรโมชั่นสนับสนุนอีก 3 รูปแบบ ได้แก่ GSB SMEs Startup No.1 หลักทรัพย์ค้ำประกัน 100 % ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 2.99 % หลังจากนั้น MOR+1% ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ปีแรก 2.99 % ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.99% หลังจากนั้น MLR+1% GSB SMEs Startup–DD หลักทรัพย์ค้ำประกัน 50 % ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 3.99 % หลังจากนั้น MOR+1.50% ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ปีที่ 1- 2 อัตราดอกเบี้ย 3.99% หลังจากนั้น MLR+1.50% และ GSB SMEs I-Start ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ต้องให้ บสย.ค้ำประกัน 100% อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 3.99 % หลังจากนั้น MOR/MLR+2% (ปัจจุบัน MOR เท่ากับ 7.00% และ MLR เท่ากับ 6.50% )

สำหรับลูกค้าธุรกิจ SMEs ที่ประสงค์จะ Re-Finance ต้องมีประวัติการผ่อนชำระดี ไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินเดิม ซึ่งโปรโมชั่นข้างต้นจะมอบให้สำหรับผู้ที่จัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2561 ต้องสมัครผลิตภัณฑ์/บริการ 1 ประเภทขึ้นไป อาทิ บัตรเครดิต บริการ MyMo บริการ Internet Corporate Banking ของธนาคารออมสิน และลงทะเบียนจองสิทธิ์ในงานนี้เท่านั้น โดยบูธ ธนาคารออมสิน จะตั้งอยู่บริเวณโซน R9 ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี