คลัง เร่งเดินหน้าคืน “ภาษีแวต” หวังช่วยคนจน

กระทรวงคลัง เร่งศึกษาแนวทางการคืนภาษีแวต เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการฯ พร้อมคืนภาษีให้สิ้นปีหลังเศรษฐกิจเริ่มสดใส-กำลังซื้อคนในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการศึกษา แนวทางการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต)  ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีการพัฒนาระบบต่างๆ ให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำเงินสดมาเติมลงในบัตรสวัสดิการ ฯ เพื่อซื้อสินค้าต่างๆ ตามร้านค้าทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้าที่มีเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี)  ในระยะเวลา 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้โดยมีกลุ่มสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคือ กลุ่มสินค้าอบายมุข อาทิ เหล้า เบียร์ บุหรี่

“สำหรับข้อมูลในการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากร ว่ามีการซื้ออะไรบ้าง  มีการเสียภาษีแวตเท่าไร เมื่อทางกรมสรรพากรมีการรวมข้อมูลเสร็จ พอถึงสิ้นปีก็สามารถมายื่นขอภาษีคืนได้  โดยกรมสรรพากรจะมีข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนในการใช้จ่าย ซื้อสินค้าในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และไม่ได้เป็นการทำให้โครงสร้างภาษีแวตเปลี่ยนไป   ในขณะเดียวกันจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อมาชำระคืน  ซึ่งจะคล้ายกับโครงการช้อปช่วยชาติ ที่สามารถนำรายได้มาหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้วงเงินงบประมาณและการกำหนดเพดานภาษียังไม่ได้ข้อสรุป” นายอภิศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามในปีนี้ภาครัฐไม่ได้จัดทำโครงการช้อปช่วยชาติ เหมือนช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายในต่างประเทศค่อนข้างเยอะ ส่งผลให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของการขอคืนภาษีในโซนยุโรป  ทำให้ภาครัฐมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแทนในรูปแบบการคืนภาษีแวต เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ เนื่องจากในปีนี้กำลังซื้อของคนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง

Previous articleณ สัทธา อุทยานไทย จ.ราชบุรี เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว 27 ก.ค.นี้
Next articleมหาอำนาจเกษตร