เมืองไทยประกันชีวิต ระดมพลังทางความคิดคนรุ่นใหม่เปิดตัว “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials”

เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials” ระดมพลังทางความคิดจากคนรุ่นใหม่ สร้าง Innovative Solutions ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Millennials

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (MTL) เปิดเผยว่า ปัจจุบันลูกค้ากลุ่ม Millennials เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นกลุ่มที่จะก้าวขึ้นมาเป็นฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ด้วยความเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้า Gen X หรือ Gen Y ซึ่งเป็นฐานลูกค้าในปัจจุบัน ทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมไปถึงวิธีการขายและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Engagement Program) ที่มีอยู่และตอบโจทย์ลูกค้าปัจจุบันได้ดีอยู่นั้น จะต้องมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Millennials มากขึ้น

ดังนั้น ด้วยความตั้งใจที่จะนำแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ทั่วถึงในทุกกลุ่ม บริษัทจึงร่วมมือกับ Hubba ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน MTL Hackathon Insurance 4 Millennials ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ คือ

1.เพื่อมองหาการผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่สำหรับประกันชีวิต (Innovative Solutions) จากแนวคิดแบบ Design Thinking และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมาหาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า Millennials ที่มีความต้องการที่เฉพาะและแตกต่างจากกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน

Advertisement

2.เพื่อมองหาบุคลากรมากความสามารถ (Talent) ที่เราจะนำเสนอโอกาสในการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตโดยตรง การร่วมงานในโครงการต่าง ๆ กับทีม Fuchsia Innovation Centre หรือแม้แต่การสนับสนุนด้านการลงทุนผ่าน Fuchsia VC

และ 3.เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) ให้มีโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขัน รับการอบรม (Training) และพัฒนาศักยภาพตนเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป รวมไปถึงพนักงานของเมืองไทยประกันชีวิต กลุ่มนักศึกษาจากโครงการ YFS ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

โดยการแข่งขัน “MTL Hackathon Insurance 4 Millennials” นี้จะมีการจัดงาน Open Day เพื่อ Kickoff การจัดกลุ่มและแจ้งรายละเอียดการแข่งขันสำหรับผู้สมัครในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 และการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเรามองหาคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันที่มาจากหลากหลายสาขา ทั้งสายธุรกิจ สายการเงิน สาย UX/UI Design และสาย Web Developers ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และทำการ

นายสาระ กล่าวว่า สมัครได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage – MTL Hackathon: Insurance 4 Millennials ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รางวัลสำหรับทีมที่ชนะอันดับหนึ่งคือ เงินรางวัล 100,000 บาทและสมาชิกในทีมจะได้ไปทัวร์ Startup Ecosystem ที่ต่างประเทศ สำหรับทีมที่ชนะอันดับที่สองจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทและสำหรับทีมที่ชนะอันดับที่สามจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

“การจัดงาน MTL Hackathon Insurance 4 Millennials นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึง” นายสาระกล่าว

Advertisement

นายชาล เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ฮับบา จำกัด หรือ Hubba กล่าวว่า ในขณะที่จำนวนผู้ประกอบการและ Startup กำลังเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น Hubba มีความยินดีที่ภาคส่วนอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับนวัตกรรมมากขึ้น และยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทชั้นนำอย่างเมืองไทยประกันชีวิตในการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการสนับสนุน Startup ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง และหวังว่าเราจะสามารถช่วยระดมไอเดียจากการจัดงานในครั้งนี้ และก่อให้เกิดการพัฒนาและนำเสนอประกันชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Millennials ได้
ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับเมืองไทยประกันชีวิต ดำเนินโครงการแข่งขัน Young Financial Star Competition หรือ YFS เป็นระยะเวลา 16 ปี ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุน โครงการ MTL Hackathon Insurance 4 Millennials ซึ่งถือเป็นโครงการที่จะช่วยต่อยอดให้น้องๆ YFS ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการยกระดับเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถพร้อมรองรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในประเทศไทย ธุรกิจประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ยังมีลู่ทางให้พัฒนาเข้ากับโลกดิจิทัลอีกมาก ประกอบไปกับการที่ผู้บริโภคกลุ่ม Millennialsเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมองเห็นโครงการ MTL Hackathon ครั้งนี้เป็นโอกาสให้นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีส่วนร่วมระดมสมองและพัฒนาภาคธุรกิจประกันชีวิตไทยเพื่อตอบโจทย์คนยุค Millennials ด้วยการลงมือทำจริงผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ เเละพลิกโฉมไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นต่อการใช้ชีวิตของคนไทย โดยที่การจัดงาน Hackathon ในครั้งนี้ก็สอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์นวัตกรรมกลางเเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) ซึ่งก็คือการสร้างนวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ สร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต เรียนรู้ เเละความคิดสร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าจะส่งผลดีไม่เพียงต่อตัวนิสิตเอง แต่ต่อประเทศไทยโดยรวมอีกด้วย