ครม.สัญจร ไฟเขียว 2 มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี 1.65 หมื่นล้าน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 5/2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษและยโสธร ว่า ครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม วงเงินรวม 16,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 วงเงิน 15,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย 10,000-200,000 บาท อายุการค้ำประกันไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1-2 ต่อปี บสย.และรัฐบาลชดเชยค่าประกันร้อยละ 18 คิดเป็น 3,000 ล้านบาท เป้าหมายเข้าถึงแหล่งเงินทุน 150,000 ราย และ 2.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ระยะที่ 7 วงเงิน 150,000 ล้านบาท วงเงินค้ำประกันต่อราย ไม่เกิน 40 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม ไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปี บสย.จ่ายค่าประกันชดเชยร้อยละ 24.25 รัฐบาลชดเชยไม่เกิน 13,500 ล้านบาท


Previous articleมาแล้ว “จีแอลซี 43 คู้ป” เอสเคดี…สปอร์ตเอสยูวี
Next article“เวิร์คพอยท์​” ผนึก “เอ็มพิคเจอร์ส”​ ผลิตหนังฟีลกู๊ด “ไบค์แมน ศักรินทร์ตูดหมึก”