กสิกรไทยจับมือพันธมิตรหนุนเอสเอ็มอียกระดับสู่ New S-Curve

กสิกรไทยจับมือพันธมิตรหนุน SME “ชิ้นส่วนยานยนต์-ฮาร์ดแวร์ พลาสติกอุตสาหกรรมยกระดับสู่ New S-Curve

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยจัดโครงการ K SME Good to Great นี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจนี้ถือเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) ที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตและส่งผลกระทบกับธุรกิจและเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีในโลกยานยนต์ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการผลิตรถยนต์ที่มีฟังก์ชั่นต่างๆ รวมถึงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ที่ต้องมีระบบการทำงานแบบอัจฉริยะมากขึ้นในหลายๆ ส่วน ส่งผลให้ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงธุรกิจยานยนต์ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวและยกระดับการผลิตของตนเองในการเข้ากลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้ได้

นอกจากนี้ธุรกิจฮาร์ดแวร์ และธุรกิจพลาสติกอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตที่ปัจจุบันมุ่งการผลิตไปที่ประเทศจีนที่มีต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ไทยในทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการผลิต นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุน รวมทั้งต้องพยายามหาตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อลดแรงกดดันจากต่างชาติ


ธนาคารกสิกรไทยจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจาก สวทช. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย จัดโครงการ K SME Good to Great เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ฮาร์ดแวร์ และพลาสติกอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้ในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน และยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ นายสุรัตน์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในครึ่งปีแรก สินเชื่อเอสเอ็มอีมีอัตราการเติบโตเพียง 1% เนื่องจากเอสเอ็มอีขนาดเล็กไม่ค่อยโตมากนัก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรและค้าปลีก ที่ยังคงมีกำลังซื้อน้อย ในขณะที่เอสเอ็มอีขนาดกลางที่เติบโตได้ดีตามคาด ทั้งนี้เชื่อว่าเป้าหมายสินเชื่อที่ตั้งไว้ว่าทั้งปีจะโต 4-6%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ