ก.ล.ต. ดึง “จรัมพร” พร้อมกก. 2 ราย นั่งบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผล 2 ก.ย. 61

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายจรัมพร โชติกเสถียร, นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล และนายเสรี นนทสูติ เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กันยายน 2561 นี้ จำนวน 3 คน คือ นางโชติกา สวนานนท์, นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล และนายสุภัค ศิวะรักษ์ โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563

Previous articleมทร.รัตนโกสินทร์เปิด RICE ปั้นเชฟดีกรีมิชลินป้อนตลาดโลก
Next articleคาด”บิ๊กตู่”งดจ้อสื่อ หลังสื่อหลักอินโดฯเสนอบทความผู้นำรปห.ไม่ควรนั่งเก้าอี้ปธ.อาเซียน