“โพลาร์” ลับ ลวง พราง

ประเด็นร้อนของหุ้นเก่าแก่แปลงร่างเป็น POLAR หรือ บมจ.โพลาริส แคปปิตัล (เดิม บมจ.นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์) ล่าสุด วันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด POLAR หลังก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน บริษัทได้แจ้งถอนขอฟื้นฟูกิจการ ทำเอา 2 หน่วยงานใหญ่ในตลาดทุน ต้องแท็กทีมกันทำงานตรวจสอบ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ก็สั่งให้ POLAR ชี้แจงข้อมูลโดยด่วน เพราะก่อนหน้านี้บริษัทชี้แจงเพียงว่ายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและขอถอนคำร้องดังกล่าว แต่ไม่เคยแจ้งว่าบริษัทถูกยื่นฟ้องล้มละลายจนส่งผลให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พร้อมกับประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้อำนาจในการตรวจสอบผ่านทางผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร รวมถึงมีเจตนาไม่ชี้แจงหรือเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ขณะที่ยังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินที่ไม่เคยแสดงยอดหนี้ที่สูงถึงขนาดที่จะทำให้เข้าข่ายถูกฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งถูกฟ้องล้มละลายมาก่อน หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญา รวมถึงฝ่ายกรรมการและผู้บริหาร


ด้าน ผศ. ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ POLAR ชี้แจงผ่าน ตลท.เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2560 ทุกประเด็นอย่างละเอียด โดยบริษัทถอนคำร้องฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหนี้ที่มีอยู่ทุกรายให้ครบได้ เพราะเจ้าหนี้ในอดีต (ชื่อเดิม คือ บมจ.นครหลวงเส้นใยสังเคราะห์)ไม่สามารถติดต่อได้ จึงเสนอถอนขอฟื้นฟูฯ ส่วนกรณีไม่ได้รายงานเรื่องนี้ เนื่องจากอยู่ในการเจรจาประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ บริษัทจึงต้องสงวนท่าทีไว้