กนง.เสียงแตกอีกรอบคงดอกเบี้ย 1.50% จ่อปรับขึ้นเร็วๆ นี้

วันที่ 8 สิงหาคม นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ เลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยผลการประชุม กนง. ครั้งที่ 5/2561 ว่า กนง. มีมติ 6 ต่อ 1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดย 1 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% จากร้อยละ 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุน การขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ ส่วนกรรมการ 1 ท่านเห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอ และภาวะการเงินที่ผ่อนคลายมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลให้ประชาชนและภาคธุรกิจประเมินความเสี่ยง ของภาวะการเงินในอนาคตต่ำกว่าที่ควร จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินซึ่งจะมีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และ เพื่อเริ่มสร้างขีดความสามารถในการดําเนินนโยบายการเงิน (โพลิซี สเปซ) สําหรับอนาคต

นายจาตุรงค์กล่าวว่า ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือ เฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (เสิร์ชฟอร์ยีลด์) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนําไปสู่การประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร ภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและ ภาวะอุปทานคงค้างของอาคารชุดในบางพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจากสถานะหนี้ครัวเรือนยังไม่ปรับตัวดีขึ้น และติดตามความสามารถในการชําระหนี้ของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงจากผลกระทบของการกีดกันทาง การค้าระหว่างประเทศและแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวที่อาจต่ำกว่าคาด

“การใช้นโยบายแบบผ่อนคลายมีความจำเป็นน้อยลงซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนโดยเฉพาะการประชุม 2 ครั้งล่าสุด ส่วนที่กังวลเรื่องการแข่งขันสินเชื่อบ้านเพราะทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ แต่คณะกรรมการไม่ได้บอกว่าจะขึ้นเมื่อไร” นายจาตุรงค์กล่าว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous articleพีเจ้นเขียนประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ กับแคมเปญปีที่ 4 “Thailand Breastfeeding Day By Pigeon” 18 ส.ค.นี้
Next article“ม.ร.ว.จัตุมงคล” ข้อต่อพิเศษ คสช. รัฐบาลผสม เลือกนายกฯ (ประยุทธ์) จากบัญชีพรรค