สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 10 สิงหาคม 2560