รัฐเบิกงบลงทุนแป้กไล่บี้ปิดก.ย. ห่วงรายจ่ายต่ำเป้าดันเงินคงคลังล้นทะลัก

กรมบัญชีกลางจี้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบฯลงทุน หลังอัพเดตล่าสุดเหลือ ก.ย. เดือนเดียวยังเบิกต่ำเป้ากว่า 30% ฉุดเบิกจ่ายภาพรวมต่ำเป้าตามไปด้วย เปิด 10 หน่วยงานมีงบฯลงทุนเกินพันล้านเบิกจ่ายต่ำสุด ขณะที่ 6 กระทรวงเบิกลงทุนยังไม่ถึง 50% วงในชี้เป็นสาเหตุสำคัญดันเงินคงคลังล้นทะลักสูงกว่าปีก่อนกว่า 50% โฆษก สศค.ระบุคลังต้องชะลอเบิกจ่ายชดใช้คืนเงินคงคลังรอจังหวะเหมาะสม

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแล และผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติกำหนดเป้าหมายให้ต้องเบิกจ่ายงบฯลงทุนไม่น้อยกว่า 88% ของวงเงินงบฯลงทุนของแต่ละหน่วยงาน และกำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่า 96% ของวงเงินงบประมาณ 2.9 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางรายงานว่า จากการติดตามข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 24 ส.ค. 2561 ปรากฏว่างบประมาณทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวนกว่า 2.75 ล้านล้านบาท คิดเป็น 84.46% ต่ำกว่าเป้าหมายไป 3.19% เนื่องจากตามเป้าหมายต้องเบิกจ่ายให้ได้ 87.65%

โดยการที่ภาพรวมการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายนั้น ทางกรมบัญชีกลางระบุว่า เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายเงินงบฯลงทุนของหน่วยงานจำนวนมาก ที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้ได้ 79.20%

“จากงบฯลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 659,781 ล้านบาท จนถึง ณ วันที่ 24 ส.ค. 2561 มีการเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 320,285 ล้านบาทคิดเป็น 48.54% ต่ำกว่าเป้าหมายถึง 30.66% ดังนั้นทางกรมบัญชีกลางจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดให้เต็มที่ เนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่ 1 เดือนจะสิ้นปีงบประมาณ” แหล่งข่าวกล่าว

ทั้งนี้ จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2561 พบว่า หน่วยงานที่มีงบฯลงทุนเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่สุด จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภา สัดส่วนการเบิกจ่ายงบฯลงทุนยังเป็น 0% กรุงเทพมหานคร เบิกจ่ายได้ 3.22% กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบิกจ่ายได้ 22.20% กรมที่ดิน เบิกจ่ายได้ 25.24% กรมราชทัณฑ์ เบิกจ่ายได้ 25.68%

นอกจากนี้ยังมีกรมศุลกากรที่เบิกจ่ายได้ 32.73% สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายได้ 32.81% กรมเจ้าท่า เบิกจ่ายได้ 35.93% กรมทรัพยากรน้ำ เบิกจ่ายได้ 37.24% และกรมท่าอากาศยาน เบิกจ่ายได้ 37.80%

ขณะที่หน่วยงานระดับกระทรวงที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่า 50% พบว่า มีจำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐสภา เบิกจ่ายได้ 3.36% กระทรวงอุตสาหกรรม 26.23% กระทรวงยุติธรรม 43.97% กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 47.02% กระทรวงมหาดไทย 49.49% กระทรวงพาณิชย์ 49.68% ส่วนกระทรวงคมนาคม ที่มีงบฯลงทุนสูงที่สุด คือ 155,705 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 67.98% ถือว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายอยู่กว่า 10%

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า การเบิกจ่ายงบฯที่ทำได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ขณะที่รัฐบาลจัดเก็บรายได้เกินเป้าหมายมาตลอด โดยล่าสุดรายได้ 10 เดือน เกินเป้าไป 67,253 ล้านบาท และในปีนี้รัฐบาลตั้งงบประมาณแบบขาดดุล แถมมีการทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ทำให้วงเงินขาดดุลอยู่ที่ 550,358 ล้านบาท โดยมีการกู้ชดเชยขาดดุลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เงินคงคลังสูงมากขึ้นทุกเดือน ล่าสุด ณ สิ้นเดือน ก.ค. 2561 อยู่ที่ 404,836 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนถึง 146,417 ล้านบาท หรือ 56.7%

“เงินคงคลังที่เพิ่มสูงมากในปีนี้ มาจากการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้า โดยเป็นปัญหาเดิม ๆ เช่น ต้องประกวดราคาหลายครั้ง เพราะมีคนยื่นราคารายเดียว หรือไม่มี รวมถึงบางหน่วยงานอยู่ระหว่างขออุทธรณ์ขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ ขณะที่เก็บรายได้เกินเป้า ซึ่งคาดว่าถึงสิ้นเดือน ก.ย.ถ้าพยายามเร่งเบิกจ่ายได้มากขึ้น ก็หวังว่าระดับเงินคงคลังน่าจะลดลง เข้าสู่ระดับปกติได้” แหล่งข่าวกล่าว

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ในระยะเวลาที่เหลืออีก 1 เดือน ในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 นั้น น่าจะสามารถเบิกจ่ายภาพรวมได้ตามเป้าหมาย ขณะที่งบฯลงทุนแม้จะเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าในแง่สัดส่วน แต่ในแง่เม็ดเงินพบว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน รวมถึงหากพิจารณาที่การก่อหนี้ผูกพันพบว่า มีการลงนามไปได้เกือบ 70% แล้วซึ่งจะทำให้มีการเบิกจ่ายตามมา

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ส่วนการเบิกจ่ายงบฯรายจ่ายเพิ่มเติม (งบฯกลางปี) นั้น ขณะนี้มีการเบิกจ่ายไปกว่า 60% แต่ส่วนนี้ยังไม่รวมเงินที่ตั้งไว้ชำระคืนเงินคงคลังอีกราว 50,000 ล้านบาท เนื่องจากการชำระคืนจะต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งหากรวมจะทำให้การเบิกจ่ายอยู่ที่ 75%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า การเบิกจ่ายงบฯลงทุนในส่วนของรัฐวิสาหกิจในปีนี้ไม่มีปัญหา โดยคาดว่าจะทำได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ตั้งไว้ที่ 95% อย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้รัฐต้องหันมาเร่งเบิกจ่ายในส่วนที่เป็นส่วนราชการ เพราะภาพรวมยังทำได้ต่ำเป้า อย่างไรก็ดี ในส่วนการเบิกจ่ายของ สคร.เอง น่าจะเร่งรัดได้ตามเป้าหมาย

Previous articleชมก่อนใคร ! แคตตาล็อกอิเกีย 2019 พร้อม 4 ธีมแต่งบ้านตอบโจทย์คนไทย
Next article“SCB EASY PAY แม่มณี” บุกแลนด์มาร์คขาช้อปใจกลางกรุงฯ มอบ iPhone X ให้ผู้โชคดี