TSI วางกลยุทธ์แก้ถูกเตือนขึ้นเครื่องหมาย“C” ยกเครื่องภายในจัดทัพเสริมแกร่ง

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (TSI) วางกลยุทธ์แก้ หลังถูกตลาดหลักทรัพย์เตือน ถูกขึ้นเครื่องหมาย“C”  หรือ Caution มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการดำเนินงาน – เพิ่มคุณภาพงานบริการ

นายสันติ ปิยะทัต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานภายหลังที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”หรือ Caution(จากการทีหลักทรัพย์ของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชําระแล้ว) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 3 ปีระหว่างปี 2561-2563 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีโดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภายใน ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมทั้งปรับปรุงระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน ควบคู่การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น

“ในปีนี้เราเน้นเรื่องของการปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพิ่มศักยภาพบุคลากร การปรับปรุงคุณภาพงานบริการ ตลอดจนวางแนวทางการเพิ่มช่องทางรายได้ นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้กับการบริการรูปแบบออนไลน์ ฯ โดยในไตรมาส 3-4 นี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการนำระบบ web service เชื่อมต่อกับตัวแทนและโบรกเกอร์มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาการทำงาน” นายสันติกล่าว

สำหรับการลดต้นทุนในการดำเนินงานจะมีทั้งในส่วนของการปรับปรุง Portfolio ของกลุ่มงานประกันภัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของงานและลดความเสี่ยง โดยการนำสถิติเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของงาน ลูกค้า และความมีประสิทธิภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังใช้เป็นข้อมูลสร้างเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงวิเคราะห์และปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ

อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยการลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน พร้อมกับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน อีกทั้งยังปรับปรุงมาตรการและนโยบายการจัดเก็บชำระเบี้ยประกันภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น การพิจารณาควบคุมสินเชื่อ และการปรับปรุงเครดิตทางการค้า การควบคุมเรื่องคุณภาพของตัวแทน นายหน้า เมื่อการดำเนินงานเสริมสร้างองค์กรภายในมีความแข็งแกร่งแล้วจะเริ่มเข้าสู่แผนในระยะกลางคือ การปรับปรุงภาพลักษณ์ TSI ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมกับการเปิดตลาดลูกค้าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) กลุ่มใหม่ พร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับเครื่องหมาย “C” (Caution) ตลาดหลักทรัพย์ฯนำมาใช้ เมื่อ 2 ก.ค.2561 เพื่อเตือนผู้ลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและแนวทางแก้ไขของ บจ. จึงให้ บจ.ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายและทุกไตรมาส สำหรับระยะเวลาของการขึ้นเครื่องหมาย จะมีผลจนกว่า บจ. จะแก้ไขเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามหลักการทั่วไปของการขึ้นเครื่องหมายประเภทอื่น ๆ

Previous article‘บิ๊กจิน’ ห่วงการศึกษาไทยรั้งท้าย ‘อาเซียน’ อยู่อันดันกลางๆ ของโลก
Next articleผีแม่ชีหลอนแรง! “The Nun” เปิดตัววันแรกในอเมริกา ทำเงินสูงสุดในจักรวาล The Conjuring