ธสน.แท็กทีมหน่วยงานรัฐ แจกคูปอง3หมื่นบาท ช่วย”SMEส่งออก” !

รัฐเตรียมแจกคูปอง 3 หมื่นบาทเอสเอ็มอี เป็นค่าพรีเมี่ยมซื้อออปชั่นค่าเงิน ระบุใช้เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตั้งเป้าช่วยผู้ส่งออกรายย่อย 5 พันราย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ใน 1-2 สัปดาห์นี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการแถลงแพ็กเกจช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีบรรเทาผลกระทบเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งค่า โดยจะใช้วิธีการช่วยเหลือค่าพรีเมี่ยมในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการแจกคูปองให้แก่เอสเอ็มอีที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ ซึ่งในส่วนของการฝึกอบรมนี้จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบด้วย

ทั้งนี้ วิธีการช่วยเหลือเรื่องค่าเงินบาทของเอ็กซิมแบงก์นั้น จะทำลักษณะการออกโปรโมชั่นทางการตลาด ไม่ใช่ให้รัฐจ่ายอุดหนุน เพราะจะผิดเงื่อนไขขององค์การการค้าโลก (WTO)

“การช่วยเหลือเอสเอ็มอีเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยน จะร่วมมือกันหลายฝ่าย การดำเนินการจะร่วมกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด คือแบงก์พาณิชย์ยินดีช่วยชาติ โดยจะทำแบบเท่าทุน และยอมใส่อัดฉีดเงินเข้าไปบางส่วน ส่วนกระทรวงการคลัง กับกระทรวงอุตสาหกรรมก็ร่วมกัน แล้วก็มีเอ็กซิมแบงก์ ธปท. และ สสว. จะมีการแถลงใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพราะตอนนี้ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาก” นายพิศิษฐ์กล่าว


แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เอ็กซิมแบงก์จะช่วยเหลือค่าพรีเมี่ยม (Premium) ในการที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีซื้อออปชั่น (Option) จากธนาคารพาณิชย์ โดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่มีวงเงินอยู่ 20,000 ล้านบาท ของ สสว. แจกเป็นคูปองให้เอสเอ็มอีที่ผ่านการอบรมแล้ว รายละไม่เกิน 30,000 บาท สำหรับนำไปใช้ซื้อออปชั่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายช่วยผู้ส่งออกเอสเอ็มอีที่มียอดขายไม่เกิน 200 ล้านบาท ประมาณ 5,000 ราย