ปิดดีล! ‘ศรีอยุธยา ประกันภัย’ ขายหุ้นเพิ่มทุนกว่า 4,700 ล้านบาท ควบรวมกิจการกับกลุ่มอลิอันซ์

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือAYUD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบผลการหารือและเจรจาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในกลุ่มธุรกิจประกันภัย กับกลุ่มบริษัท อลิอันซ์(Allianz Group หรือกลุ่ม Allianz) ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

ก.การให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด(มหาชน) หรือAZTH

ข.การให้บริษัทฯซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือAZAY เพิ่มเติมจำนวน 34,810,000หุ้น จาก Allianz และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น(ประเทศไทย) จำกัด หรือCPRNT

ค.การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก375,000,000บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Allians SE และCPRNT ในราคาเสนอขายหุ้นละ53.32 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,717,399,600บาท

ในการนี้บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 14,043,511 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ CPRNT โดยCPRNT จะชำระค่าหุ้นสามัญเพ่มทุนดังกล่าวด้วยเงินสด และบริษัทฯจะนำเงินเพิ่มทุนในส่วนนี้ไปจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในSAGI เพื่อเป็นเงินทุนให้SAGI ดำเนินการซื้อ และรับโอนกิจการทั้งหมดจาก AZTH นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 74,429,850หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และCPRNT สำหรับการซื้อหุ้น AZAY

ง.การยินยอมให้ให้ Allianz SE และ/หรือ บริษัทในเครือซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่ม Allianz ซึ่งAllianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ(Voluntary Partial Tender Offer)

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ