บล.เมย์แบงก์กิมเอ็งตั้ง ‘อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม’ นั่งกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็งฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนายโก๊ะ สวี อึ้ง กรรมการ ซึ่งมีผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
2. อนุมัติการแต่งตั้งนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายโก๊ะ สวี อึ้ง ซึ่งลาออก และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ภายใต้ความเห็นชอบบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ