ผู้มีรายได้น้อยเฮ! ครม.เว้นค่าอากรแสตมป์ซื้อบ้านขายทอดตลาด

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐ สวัสดิการของกรมบังคับคดี ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับ สําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สําหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาส การเข้าถึงสวัสดิการและบริการภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลโดยจัดทำโครงการการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัยสำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ โดยกำหนดเงื่อนไขโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผู้ซื้อทอดตลาดต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง และได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะมีสิทธิซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดที่นำออกขายทอดตลาด 1 ราย ต่อ 1 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดที่รอการขายมีราคาประเมิน ไม่เกิน 3 แสนและ 5 แสนบาท

“ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุ ตามเป้าหมายและช่วยลดภาระอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาด จึงเห็นควรยกเว้นอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ในส่วนนี้ จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ