สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 9 พฤศจิกายน 2561