ธปท.เผยค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่า 7% ผลจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ-เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น

นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ความเห็นว่าการแข็งค่าของเงินบาทมากกว่าร้อยละ 7 ตั้งแต่ต้นปี แม้จะเป็นผลจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นสำคัญ แต่ในช่วงนี้ที่ตลาดเงินตราต่างประเทศผันผวนสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งการเมืองในสหรัฐฯ อาจทำให้มีผู้ร่วมตลาดบางกลุ่มใช้โอกาสนี้มาเก็งกำไรค่าเงินสกุลภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น และสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาท

วชิรา อารมย์ดี

ทั้งนี้ ธปท.เห็นสัญญาณการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่หนาแน่นกว่าปกติในบางช่วง จึงขอให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูล ธปท. เพิ่มเติมหากพบพฤติกรรมการโอนเงินบาทระหว่างบัญชีของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident) ที่ผิดปกติซึ่งอาจโยงกับการเก็งกำไร โดย ธปท. อาจพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจำกัดโอกาสการเก็งกำไรค่าเงินบาท