ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง

ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง
www.egov.go.th

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เรื่องของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษา) ว่ากำหนดให้บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษานอกระบบตามกฏหมาย สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและลดหย่อนอื่นๆแล้ว

อีกทั้งยังกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่บริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาตามข้างต้น สามารถนำมาหักเป็นรายจ่าย 2 เท่า ของจำนวนที่บริจาค และรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง และการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือ สนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือ สวนสาธารณะ สนามกีฬาของส่วนราชการ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร

โดยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินข้างต้น จะต้องเป็นการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e – Donation) ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ให้แก่บุคคลธรรมดา หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถานศึกษาข้างต้น โดยผู้โอนจะต้องไม่นำต้นทุนของทรัพย์สิน หรือสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลย พิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริงครม.ขยายเวลาลดหย่อนภาษีเพื่อการศึกษา 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ