ทิสโก้-SCBT แจ้งลูกค้า เร่งติดต่อสาขาก่อนวันโอน 1 ต.ค. 60

ธนาคารทิสโก้ออกหนังสือร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดอีกครั้ง แจ้งรายละเอียดให้ลูกค้ามาติดต่อโอนย้ายบัญชี เพื่อให้สามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง ย้ำหลัง 29 ก.ย. 60 บัตรเอทีเอ็มเดิมใช้เบิกถอนไม่ได้ พร้อมยืนยันวันรับโอนกิจการรายย่อย 1 ต.ค.นี้

ตามที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ออล-เวย์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการ เงินทิสโก้ (“ทิสโก้”) ได้มี ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรับโอนกิจการธุรกิจรายย่อย (Retail Banking) จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน ) (“SCBT”) รวมถึงได้ร่วมกันออกหนังสือแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์/บริการ กำหนดการล่วงหน้าในการยุติการให้บริการประเภทต่างๆ ของ SCBT การแนะนำผลิตภัณฑ์/บริการของทิสโก้ที่จะมาทดแทน และขั้นตอนสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนการโอนกิจการให้ลูกค้ารายย่อยของ SCBT ทุกรายรับทราบเมื่อปลายเดือน ก.ค.แล้วนั้น

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารทั้งสองแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียด กระบวนการ ระบบปฏิบัติการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการถ่ายโอนธุรกิจรายย่อยจาก SCBT มาที่ทิสโก้ ซึ่งมีความคืบหน้าโดยลำดับตามแผนงานที่กำหนดไว้ และยืนยันว่าการโอนกิจการจะแล้วเสร็จในวันที่ 1 ต.ค.นี้

               

ขณะที่ตามแผนการสื่อสารให้ลูกค้ารับทราบในขั้นตอนเตรียมการถ่าย โอนธุรกิจในช่วงปลายเดือนนี้ ทั้งสองธนาค รจะออกหนังสือร่วมกันส่งตรงถึงลูกค้ารายย่อยของ SCBT อีกครั้งหนึ่ง เพื่อย้ำกำหนดการและสิ่งที่ลูกค้าต้องปฏิบัติ รวมทั้งข้อความสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตามที่ได้แจ้งให้ลูกค้ารับทราบในหนังสือในครั้งก่อนแล้วเมื่อปลายเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา โดยขอเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาดำเ นินการตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่ อความต่อเนื่องในการใช้บริการของลูกค้า

นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธนบดีธนกิจ และบริการธนาคาร ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมทางบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะต้องเข้าไปติดต่อสาขาขอ ง SCBT ภายในวันที่ 29 ก.ย. 2560 เพื่อทำการโอนย้ายบัญชีมายังธนาคารทิสโก้ ซึ่งหากไม่ดำเนินการ บัญชีของลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้ โดยเฉพาะบัตรเอทีเอ็มเดิมที่ลูกค้าถืออยู่จะไม่สามารถใช้เบิกถอนได้

“หลังจากที่ได้แจ้งข่าวประชาสัม พันธ์ไปในรอบแรก เมื่อต้นเดือน ก.ค. 2560 มีลูกค้าทยอยเข้ามาติดต่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนก่อนวันโอนกิจการ ยังมีลูกค้าบางส่วนที่ยังไม่เข้ามาดำเนินการ เกรงว่าจะเข้ามาพร้อมๆ กันใกล้ๆ วันโอน ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวก ธนาคารจึงขอแนะนำให้ลูกค้าที่ได้รับหนังสือกรุณาไปติดต่อที่สาขา SCBT เพื่อโอนย้ายบัญชีภายในวันที่ 29 ก.ย.นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือน (Payroll) กับ SCBT ควรรีบมาดำเนินการโอนบัญชีให้เป็นออมทรัพย์ Smart Payroll ของทิสโก้ และนำเลขที่บัญชีใหม่ไปแจ้งต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะมีบัญชี รองรับการโอนเงินเดือน และสามารถนำบัตร TISCO ATM ไปเบิกถอนได้อย่างต่อเนื่อง” นายเมธา กล่าว

สำหรับลูกค้าที่ต้องเข้ามาติดต่อสาขาของ SCBT เพื่อโอนย้ายบัญชี ได้แก่ ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก (Deposit) หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก เช่น บริการเช็คสำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ ลูกค้าบริการธนบดีธนกิจ (Wealth Management) ลูกค้าบริการนายหน้าประกันภัยที่ใช้บัญชีเงินฝากชำระค่าเบี้ยประกัน ลูกค้าสินเชื่อที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาของ SCBT และสาขาธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดหมายเลข 1595 หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารทิสโก้ 02-633- 6000 กด *7 หรือที่ ContactCent [email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง