บีทีเอสควัก 2 พันล้าน จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

แฟ้มภาพ

วันที่ 7 มกราคม 2562 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยนายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดหกเดือน (1เมษายน 2561-30กันยายน 2561) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ0.17 บาท (17 สตางค์ต่อหุ้น) หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,013.7ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date)ในวันที่ 21 มกราคม 2562 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ จ่ายในครั้งนี้ เป็นดังนี้
1. เงินปันผลจำนวน 0.1468 บาทต่อหุ้น (14.68 สตางค์ต่อหุ้น) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

และ 2. เงินปันผลจำนวน 0.0232 บาทต่อหุ้น (2.32 สตางค์ต่อหุ้น) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล เนื่องจากเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลยพิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat 

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ