SME D Bank มอบกระปุกออมทรัพย์ “น้องหมี ฮักออม” ปลูกฝังเด็กไทยยุคใหม่ รักการออม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดทำกระปุกออมทรัพย์ “น้องหมี ฮักออม” มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน มูลนิธิ สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุงเทพฯ และหน่วยงานทหาร-ตำรวจ เป็นต้น นำไปมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กๆ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตามสถานที่ต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กบไทยมีนิสัยรักการออมเงิน รวมถึง ขอให้เด็กๆ ยึดปฏิบัติตามหลักคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ซึ่งจะเสริมสร้างให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

Previous article“อัศวิน” ชี้อากาศดีขึ้น-ฝุ่นจิ๋วลด วอนหยุดขับรถเก่า-ใช้ขนส่งสาธารณะ
Next article“ออมสิน” ชวนเที่ยวงานวันเด็กปี 2562 ภายใต้แนวคิด “คิดส์ดี คิดส์คุณภาพ : Quality Kids”