อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศขยายเวลายื่นแบบภาษีพื้นที่ประสบภัยพายุปาบึก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีการรับมรดกให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 1)

โดยที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกในบางจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกในหลายท้องที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเวลาที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กำหนด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มและค่าปรับอาญาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 ประกอบกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อธิบดีกรมสรรพากรจึงประกาศดังต่อไปนี้ >> คลิกอ่านรายละเอียด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ