กระทรวงการคลังขยายเวลาชำระภาษีพื้นที่ประสบภัยพายุปาบึก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ 1)

โดยที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึกในบางจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในหลายท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติและไม่สามารถยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีภายในเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนปาบึกในท้องที่ดังต่อไปนี้  >> คลิกอ่านรายละเอียด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ