“ขุนคลัง”ชี้เก็บภาษีเครื่องดื่มจากส่วนผสมน้ำตาลให้เวลาปรับตัว6ปี เริ่มเก็บอัตราต่ำก่อนทยอยปรับเพิ่มทุก2ปี

“ขุนคลัง” ชี้เก็บภาษีเครื่องดื่มจากส่วนผสมน้ำตาลให้เวลาปรับตัว 6 ปี เริ่มเก็บอัตราต่ำก่อนทยอยปรับเพิ่มทุก 2 ปี ยันปรับอัตราภาษีสรรพสามิตรับกฎหมายใหม่ไม่เพิ่มภาระภาษีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ทบทวนมาตรการภาษีท่องเที่ยวจากข้อเสนอ ททท.ชี้ฐานะการคลังรับไม่ไหว

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า การออกกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่งมีมติเห็นชอบไป สืบเนื่องจากกฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนฐานภาษีจากราคา ซี.ไอ.เอฟ หรือราคา ณ โรงงาน เป็นราคาขายปลีกแนะนำ ซึ่งจะทำให้ราคาเพิ่มขึ้นจากกำไรที่เพิ่ม ดังนั้นจึงต้องมีการประกาศอัตราที่ลดลง เช่น จากเดิมอาจจะเก็บ 20% ก็ลดเหลือ 15% เพื่อให้ภาระภาษียังเท่าเดิม

“คนที่มี Profit margins ปกติก็จะเสียภาษีเท่าๆ เดิม ยกเว้นคนที่ไปตั้ง Profit margins สูงๆ หรือบางรายสำแดงต้นทุนต่ำ เพื่อหวังเสียภาษีน้อย ก็อาจจะมีผลกระทบบ้าง แต่โดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะมีภาระเท่าเดิม” นายอภิศักดิ์กล่าว

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า จะมีการประกาศอัตราภาษีในส่วนของรถยนต์ออกมาก่อน เพื่อให้มีการปรับตัวได้ รวมถึงสินค้าอื่นๆ ก็จะมีภาระใกล้เคียงเดิม แต่สินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก จะเป็นเครื่องดื่ม จากเดิมบางอย่างไม่เสียภาษี ก็จะมีการเก็บ เพื่อให้เป็นธรรม รวมถึงมีการเปลี่ยนให้จัดเก็บตามปริมาณน้ำตาลด้วย จากเดิมที่จัดเก็บตามราคาอย่างเดียว

“เพื่อบรรเทาปัญหาของผู้ผลิต ผู้บริโภค รวมถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อย เราจะแบ่งเป็น 2 เทียร์ แล้วให้เวลาปรับตัว 6 ปี อัตราจะค่อยๆ ขึ้นไปจนไปถึงอัตราที่อยากเห็นในอีก 6 ปีข้างหน้า ส่วนขั้นตอนการปรับตัวจะแบ่งเป็น 3 ขั้น ครั้งละ 2 ปี โดย 2 ปีแรก จะเก็บอัตราน้อย ซึ่งจะแบ่งตามระดับปริมาณน้ำตาลด้วย ถ้าน้ำตาลมากก็เสียภาษีสูง โดยกำหนดว่าถ้าต่ำกว่า 6 กรัม/100 ซี.ซี. ก็จะได้รับยกเว้น” รมว.คลังกล่าว

Advertisment

รมว.คลัง กล่าวด้วยว่า รัฐบาลไม่ได้เก็บภาษีเฉพาะจากน้ำตาลอย่างเดียวอย่างที่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) เสนอมา เพราะหากทำเช่นนั้นจะกระทบ เป็นปัญหาทั้งระบบ
ส่วนมาตรการภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากสิ่งที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอมา เกินกว่าที่ฐานะการคลังจะรับได้ ซึ่งรัฐอยากเห็นการท่องเที่ยวที่ท้องถิ่นได้ประโยชน์ แต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องการออกใบเสร็จของท้องถิ่น ดังนั้นอยู่ระหว่างแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่