โฆษกคลังปฏิเสธแจกเงิน 3,000 บาทชี้เป็นข่าวเก่า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวลือว่าหากไปเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินแล้วจะได้รับเงิน 3,000 บาท จากรัฐบาลนั้นไม่เป็นความจริง

นายลวรณกล่าวว่า ธนาคารออมสินยินดีรับเปิดบัญชีให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นบัญชีเงินฝากพื้นฐาน อำนวยความสะดวกให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ตามนโยบายให้บริการบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารพาณิชย์ 14 แห่ง ร่วมกับออมสินและธนาครรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์( ธ.ก.ส) จะไม่กำหนดวงเงินขั้นต่ำในการเปิดและคงบัญชี และสามารถฝาก ถอน โอน โดยใช้บัตร ATM หรือเดบิต โดยจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีเป็นพิเศษ
( รายละเอียดตามแถลงข่าว ธปท https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2561/n4661t.pdf )

นายลวรณกล่าวว่า ทั้งนี้ขอได้โปรดอย่าสับสนกับข่าวเก่าเมื่อปี 2559 ซึ่งมีนโยบายโอนเงินเข้าบัญชีตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 โดยเข้าบัญชีให้ 3,000 บาท (สำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี) หรือ 1,500 บาท (สำหรับผู้มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี) ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้ว ( รายละเอียดตามแถลงข่าว กค http://www.mof.go.th/home/Press_release/News2016/154.pdf )

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous article200 ล้าน คือรายได้ BNK48 Election การเลือกตั้งที่คนอยากออกเสียงต้องซื้อสิทธิ
Next articleคพ.เตือนฝุ่นพิษ เกินมาตรฐาน 6 จังหวัด กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เข้าขั้นวิกฤต 6 จุด