กยศ.ชี้แจงกรณีนักศึกษานครศรีธรรมราชร้องเรียนไม่ได้รับเงินกู้ยืม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงสาเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราชที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “จากกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าไม่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น กองทุนขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ โดยสาเหตุที่นักศึกษายังไม่ได้รับเงินกู้ยืมเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ศรีสะเกษ กล่าวคือสถานศึกษาดังกล่าวยังมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกรายได้รับเงินกู้ยืมไปแล้วส่วนผู้กู้ยืมรายใหม่ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้

ทั้งนี้ กองทุนได้เชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามาประชุมร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษาอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง กองทุนได้ประสานขอเอกสารคำขอกู้ยืมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทุกแห่งมาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

อนึ่ง ด้านความคืบหน้าเรื่องการหักเงินเดือนข้าราชการที่จ่ายตรงกรมบัญชีกลางตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น ทำให้ผลการรับชำระหนี้เป็นไปตามเป้าหมายกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กองทุนได้แจ้งการหักเงินเดือนจากภาคเอกชนรายใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ซึ่งกองทุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะกรมสรรพากรในการพัฒนาระบบการรับชำระเงินคืน สำหรับองค์กรนายจ้างเพื่อหักเงินเดือนนำส่งกองทุน (e-PaySLF) โดยองค์กรนายจ้างที่ได้รับหนังสือแจ้งการหักเงินเดือนจากกองทุนสามารถสมัครเข้าใช้ระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@กยศ. หักเงินเดือน” ผู้จัดการ กยศ. กล่าวในที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ