สรุปมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 11 กุมภาพันธ์ 2562