คลังชงหักภาษีบริจาค 1.5เท่า ดึงเอกชน-รสก. ใส่เงินกองทุนช่วยคนจน

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

“อภิศักดิ์” งัดมาตรการหักภาษี 1.5 เท่าจูงใจ “เอกชน-รัฐวิสาหกิจ” บริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐฯ แจงกองทุนมีงบฯไม่ถึง 5 หมื่นล้าน ชง ครม.ไฟเขียวบัตรสวัสดิการ ระบุ 21 ก.ย. เริ่มแจกบัตร 11 ล้านคน บี้คมนาคมเร่งบัตรแมงมุมใช้ทัน 1 ต.ค.นี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลัง” ว่า คลังมีแนวคิดจะนำมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ บริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยให้นำเงินที่บริจาคมาหักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่า จากเดิมแค่ 1 เท่า เนื่องจากรัฐจำเป็นต้องหาเงินมาดูแลคนที่มีรายได้น้อยในโครงการบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจจุบันกองทุนมีวงเงินแค่ 4.6 หมื่นล้านบาท และไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ขณะที่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบแรก อาจต้องใช้งบประมาณเกิน 4 หมื่นล้านบาท

“การจะช่วยคนที่มีรายได้น้อย เท่าไหร่ก็ไม่พอ แต่งบประมาณเรามีแค่นี้ เงินที่ลงไปก็จะบรรเทาความเดือดร้อนเป็นหลัก โดยกองทุนประชารัฐ นอกจากจะต้องใช้เงินจากงบประมาณแล้ว ยังเปิดกว้างให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจสามารถบริจาคได้ด้วย” นายอภิศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ภายในไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นี้ จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะแจกให้ผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนไว้และผ่านคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งรอบแรกจะมีกว่า 11 ล้านคน จากที่มาลงทะเบียนกว่า 14 ล้านคน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนกว่า 2 ล้านคน มีรายได้ เงินฝาก อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินเกินกว่าที่เกณฑ์กำหนด โดยจะมีการคัดกรองอีกรอบ

“ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะเอาเข้า ครม. แต่ได้เริ่มจัดทำบัตรแล้ว และบางส่วนเสร็จแล้ว ก็ส่งไปต่างจังหวัดเพื่อเตรียมแจกให้คนที่มีสิทธิ โดยตั้งใจว่าจะเริ่มแจกบัตรวัน 21 ก.ย.”

สำหรับหน่วยงานที่จะรับบัตรสวัสดิการ ก็ได้เริ่มติดตั้งเครื่องรับบัตรแล้ว อย่างเช่น ร้านธงฟ้า รถ บขส. รถไฟ ได้ทยอยติดตั้งแล้ว ยังมีในส่วนของรถเมล์ที่จะมีการทำตั๋วโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรแมงมุม) ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมจะต้องทำให้ทันเริ่มวันที่ 1 ต.ค.นี้

“บัตรแมงมุมนี้ เราจะให้ใช้สำหรับขึ้นรถไฟฟ้าได้ด้วย ภายในวงเงินเดียวกัน ส่วนวงเงินที่ผู้มีสิทธิแต่ละคนจะได้รับยังพูดชัดเจนไม่ได้ ต้องรอเข้า ครม.ก่อน” นายอภิศักดิ์กล่าว


นอกจากนี้ กระทรวงการคลังกำลังคิดเรื่องการช่วยเหลือสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่ผู้มีราย ได้น้อย อาทิ ค่าใช้จ่ายซื้อชุดนักเรียน หรือช่วยเกษตรกรในเรื่องค่าปุ๋ย เป็นต้น