ธ.ก.ส.ปลื้มจัดตลาดของดี SMEs เกษตรไทย ชาวกรุงแห่อุดหนุนสินค้าจากเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและนายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมพิธีปิดงาน “ตลาดของดี SMEs เกษตรไทย” โดย ธ.ก.ส.จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-27 สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานตลอดระยะเวลากว่า 90,000 คน ยอดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.รวมกว่า 33 ล้านบาท

ด้านผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส. อาทิ สลากออมทรัพย์ ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง มียอดเงินฝากในงานกว่า 3.9 ล้านบาท ยอดจองเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุขกว่า 86 ล้านบาท จากนั้นได้มีการส่งมอบตลาดให้กับ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รับเป็นเจ้าภาพจัดตลาดในระหว่างวันที่ 6-27 กันยายนนี้