ลงทุน 2 กองทุนยืดหยุ่น

คอลัมน์ Look Around

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ลูกค้ายอมเอาเงินเก็บมาเลือกซื้อกองทุน ก็เพราะอยากได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะข้างหน้า และเป็นบริษัทที่มีฝีมือดีในการบริหารจัดการการลงทุนที่มีระสิทธิภาพ-ปลอดภัยในภาวะที่ตลาดผันผวนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมี “ชีวิตดีเริ่ด” ในด้านการลงทุน

ล่าสุด “บลจ.กรุงศรี” ได้เปิดตัว “กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)” และ “กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)” ที่ผสมผสานการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไว้ครบในกองทุนเดียว ซึ่งสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาวะตลาดที่ผันผวน

สำหรับ “กองทุน KFSUPER” และ “กองทุน KFSUPERRMF” ได้มีนโยบายในการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ตั้งแต่สินทรัพย์ที่เน้นความมั่นคงอย่าง “ตราสารหนี้” ไปจนถึงระดับสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเติบโตอย่าง “หุ้น” และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งทั้ง 2 กองทุนนี้จะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น REITs กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันไม่เกิน 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อหวังจะเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ส่วนที่เหลือราว 25% จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มความมั่นคงของเงินลงทุน

จุดเด่นของทั้งสองกองทุนนี้ คือ ความ “ยืดหยุ่น” ในการจัดพอร์ตการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถ “เพิ่ม” สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ได้สูงถึง 100% ของ NAV เพื่อลดระดับความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดผันผวนหรือมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไม่สดใส และผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกหุ้นได้โดย “ไม่มีข้อจำกัด” ด้านขนาดและประเภทหุ้นที่สามารถลงทุนได้

ด้านกลยุทธ์การลงทุน หากเป็นการลงทุนในหุ้นจะมีการวิเคราะห์ลึกปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว และพิจารณาลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิที่ชัดเจนในระยะกลางถึงยาว ทำให้คล่องตัวในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาด ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้จะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภท จะเน้นสร้างการเติบโตในระยะยาวและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสาร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ “กองทุน KFSUPER” และ “กองทุน KFSUPERRMF” มีความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

วันนี้ “กองทุน KFSUPER” และ “กองทุน KFSUPERRMF” เปิดขายครั้งแรกแล้วจนถึงวันที่ 20 มี.ค. 62 นี้

Previous articleอยู่ยาก! ค่าฝุ่นละอองเชียงใหม่พุ่ง 320 US AQI รั้งอันดับ 1 เมืองอากาศแย่ที่สุดในโลก ขณะที่ PM 2.5 สูงถึง 269.4
Next article“บีอาร์จี” จัดทัพชุดแต่งถล่มมอเตอร์โชว์ เปิดซิงข้ามสายพันธุ์ M’z SPEED สำหรับปอร์เช่