เปิดรายชื่อ 5 บริษัทประกัน รับไฟไหม้ “ห้างเซ็นทรัลเวิลด์”

ภาพข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดเพลิงไหม้บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CTW) ชั้น 8 ส่วนเชื่อมติด กับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ปรากฎว่า มี 5 บริษัทประกันวินาศภัยที่ร่วมรับประกันภัย (Co-insurance) ตัวห้าง CPN ซึ่งประกอบด้วย 1.บมจ.ฟอลคอลประกันภัย มีสัดส่วน 45% 2.บมจ.เมืองไทยประกันภัย มีสัดส่วน 25% 3.บมจ.เทเวศประกันภัย มีสัดส่วน 20% 4.บมจ.ทิพยประกันภัยมีสัดส่วน 5% และ 5.บมจ.กรุงเทพประกันภัย มีสัดส่วน 5% โดยทำประกันในลักษณะของกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ซึ่งจะคุ้มครองบุคคลภายนอกด้วย

ทั้งนี้กรณีปรากฎตามข่าวว่า มีพนักงานของศูนย์การค้าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ดังกล่าว เนื่องจากพนักงาน/ลูกจ้างอยู่ในฐานะผู้เอาประกัน ไม่ถือเป็นบุคคลภายนอก (Third-Party) อย่างไรก็ดีบริษัทประกันที่ร่วมรับประกันภัยจะต้องไปตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่า ต้นเพลิงจะมาจากโรงแรมเซ็นทรารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ตามที่สื่อมวลชนออกข่าวหรือไม่ หากต้นเพลิงมาจากจุดนี้ทาง 5 บริษัทประกันดังกล่าวก็อาจจะจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายในส่วนของทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไปก่อน หลังจากนั้นค่อยไปไล่เบี้ยประกันกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ทางโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ฯ ซื้อความคุ้มครองเอาไว้

อย่างไรก็ดี สำหรับโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ฯ ได้มีการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ในลักษณะร่วมรับประกันภัย (Co-insurance) ซึ่งประกอบด้วย 1.เอไอจีประกันภัยมีสัดส่วน 28% 2.เจนเนอราลี่ประกันภัยมีสัดส่วน 24% 3.ประกันคุ้มภัยมีสัดส่วน 17% 4.ทิพยประกันภัย มีสัดส่วน 15% 5.อาคเนย์ประกันภัยมีสัดส่วน 8% และ 6.เอฟพีจีประกันภัยมีสัดส่วน 8%

“ส่วนบริษัทรับสำรวจภัยที่บริษัทประกันจะมอบหมายให้ไปสำรวจภัยครั้งนี้ อาจจะเป็นบริษัทครอฟอร์ด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทการประเมินความเสี่ยงภัยและประเมินมูลค่าความเสียหาย โดยเงื่อนไขความคุ้มครองที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซื้อไว้ครั้งนี้น่าจะสูงเป็นหลายหมื่นล้านบาท หลังจากเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้จากการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดง ส่งผลให้ทางศูนย์การค้ารู้สึกตื่นตัวโดยการซื้อความคุ้มครองครอบคลุมไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะภัยก่อการร้าย ภัยจราจล และภัยทางการเมือง”