รมช.คลังรับภาษีที่ดินยืดเยื้อ เหตุมีข้อเสนอหลากหลายแนวทาง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะนี้ ยังไม่แล้วเสร็จในขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ เนื่องจากมีหลายแนวทางมาก มีผู้ที่ทำหนังสือเข้ามาเต็มไปหมด แต่ตนยังเชื่อว่า จะสามารถทำให้จบได้ในปี 2560 นี้ หลังจากที่มีการขยายเวลาพิจารณาในกรรมาธิการฯ จนถึงสิ้น ก.ย.นี้ และยืนยันว่าจะเริ่มให้มีการจัดเก็บภาษีได้ทันปี 2562

โดยตอนนี้อยู่ระหว่างรออนุกรรมาธิการฯ ไปเก็บข้อมูล ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอื่น ๆเพื่อเปรียบเทียบภาระตามที่ถูกจัดเก็บในปัจจุบันกับอัตราใหม่ที่จะเก็บ เพื่อดูให้ผู้เสียภาษีรับภาระได้ และเป็นธรรม

“เราก็อยากให้จบ ภาษีเดิมจริง ๆแล้วคนละฐานด้วยซ้ำไป ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ แต่อันนี้เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เราก็พยายามดูผลกระทบ ของเดิมเสียอยู่อย่างไร ดูตั้งแต่กรุงเทพฯ ที่จะดูทั้งเขตชั้นใน เขตชั้นนอก และปริมณฑลเคยเสียกันอย่างไร กฎหมายใหม่จะเก็บอย่างไร คือนอกจากจะดูความสามารถในการเสียแล้ว ต้องดูเรื่องความเต็มใจด้วย” นายวิสุทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ วันนี้ (31 ส.ค.) รมช.คลัง ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนา “ภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไรภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่” ที่กรมสรรพสามิตจัดขึ้น

โดยนายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เชื่อว่าผู้ประกอบการจะปรับตัวได้ เพราะกฎหมายฉบับนี้จัดทำอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงอยู่บนแนวคิดที่ว่าจะไม่สร้างภาระเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ขณะที่การเก็บภาษีแบบใหม่ อย่างการเก็บตามปริมาณน้ำตาลนั้น ก็จะมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว


ส่วนภาษีสุรายาสูบนั้น จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อเห็นชอบอัตราการจัดเก็บต่อไป