EARTH ถอนฟ้องธนาคารธนชาต หลังจากได้ทำความเข้าใจกันแล้ว เชื่อไม่มีการนำข้อมูลของบริษัทไปเปิดเผยต่อสถาบันการเงินอื่น

นายขจรพงศ์ คำดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่บริษัท ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีข้อหาละเมิดต่อธนาคารธนชาตนั้น บัดนี้บริษัทได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจกับธนาคารธนชาตแล้ว เชื่อว่า ธนาคารธนชาตไม่ได้เป็นผู้นำข้อมูลของ EARTH ไปเปิดเผยแก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จนมีการฟ้องคดี EARTH และอายัดเงินในบัญชีของ EARTH ที่ฝากไว้กับธนาคารธนชาต

“EARTH จึงได้ถอนฟ้องธนาคารธนชาต และขออภัยในเรื่องนี้ด้วย”

นอกจากนี้นายขจรพงศ์ ยังยืนยันมีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพมีมาตรฐานการให้บริการธนาคารธนชาตและจะยังคงฝากเงินไว้กับธนาคารธนชาตต่อไป


นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ยินดีที่เรื่องนี้ยุติลงด้วยความเข้าใจอันดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งธนชาตในฐานะสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศยืนยันว่าเราคือมืออาชีพโปร่งใสและพร้อมในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าอย่างที่เคยเป็นเสมอมา ทั้งนี้ทางธนาคารธนชาตยืนยันว่าไม่ได้นำข้อมูลของ EARTH ไปเปิดเผยต่อสถาบันการเงินอื่น