ธปท.ประกาศให้วันที่ 3 มิ.ย.62 เป็นวันหยุดสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามมติ ครม.

ธปท.ประกาศให้วันที่ 3 มิ.ย.62 เป็นวันหยุดสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62


ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ