ธ.ก.ส. ขายสลากหน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัลสูงสุด 15 ล้านบาท ในงาน Money Expo 2019

ธ.ก.ส. นำสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 หน่วยละ 100 บาท ลุ้นรางวัลสูงสุด 15 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เงินฝากและสินเชื่อต่าง ๆ พร้อมแคมเปญพิเศษมากมาย ร่วมงาน มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 ณ ชาแลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 16 – 19 พฤษภาคม 2562

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 19 Money Expo 2019 ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2562 ธ.ก.ส. ได้นำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสินเชื่อต่าง ๆ เปิดให้บริการภายในงาน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คือ “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4” จำนวน 1,200 ล้านหน่วย หน่วยละ 100 บาท รวมวงเงิน 120,000 ล้านบาท มีอายุรับฝาก 3 ปี เมื่อฝากครบกำหนด ไถ่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.75 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี กรณีไถ่ถอนก่อนกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รวม 36 ครั้ง รางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงสุด 15,000,000 บาท จำนวน 6 งวดโดยจะมอบให้กับผู้โชคดีในเดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายน 2564 และพฤษภาคม 2565 และรางวัลที่ 1 งวดอื่น ๆ อีกจำนวน 30 งวด รางวัลละ 10,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ 1 ต่างหมวด มี 119 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท รางวัลที่ 2 มี 360 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลที่ 3 มี 1,200 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รางวัลที่ 4 มี 2,400 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รางวัลที่ 5 มี 12,000 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รางวัลเลขท้าย 4 ตัว มี 120,000 รางวัล ๆ 90 บาท

และรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มี 2,400,000 รางวัล ๆ ละ 45 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้น 2,536,080 รางวัล เป็นเงินสูงสุด 162,580,000 บาทต่อเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปและยังสามารถนำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน (Bank Guarantee) ได้อีกด้วย เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมี เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ฝากเงินรับดอกเบี้ย พร้อมลุ้นจับรางวัลระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง เงินฝาก A-Savings ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี และบริการผ่าน Application ธ.ก.ส. A-Mobile เพื่อให้การโอนเงินบนมือถือสะดวกรวดเร็วและง่ายเพียงปลายนิ้ว เงินฝากกระแสรายวันพลัส เงินฝากกระแสรายวันที่มีดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ เงินฝากผู้สูงอายุ Senior Savings สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี หากยอดเงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป รับดอกเบี้ย ร้อยละ 0.99 ต่อปี ฝากได้คนละ 1 บัญชี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และยังสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 2.99 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.10 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ย ร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่เสียภาษี เงินออมลูกรัก

สำหรับผู้เยาว์อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 ปี ที่สามารถลงลายมือชื่อและนามสกุลของตนเองได้ หรือครอบครัวที่มีบุตรหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการฝากเงินเพื่อผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี ฝากต่อเนื่องทุกเดือน ๆ ละ 1,000 บาท รับเงินขวัญถุงเป็นรายปี ตั้งแต่ 500 – 1,000 บาท พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับทุนการศึกษา เงินฝากออมดีมีทุน สำหรับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ และเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี มีสิทธิ์ลุ้นทุนการศึกษา รวมถึงการให้บริการสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า ด้านสินเชื่อ ธ.ก.ส. มีบริการที่หลากหลาย เช่น โครงการสินเชื่อ SMEs เกษตร (ปีที่ 1-3ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี) สินเชื่อ Green Credit สินเชื่อ Smart Farmer สินเชื่อระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และบริการทำบัตร ATM Chip Card บัตรเดบิต ธ.ก.ส. บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ อีกทั้งยังมีแคมเปญพิเศษ “สวัสดีทวีโชค”

สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-Mobile และสมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส. รับฟรีประกันอุบัติเหตุและหมอนยางพาราคู่กับกระปุกน้องหอมจัง/กระเป๋าล้อลาก แคมเปญ “ออมสบาย” ฝากบัญชี A-Savings ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมลงทะเบียน ธ.ก.ส. A-Mobile และสมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส. รับฟรีประกันอุบัติเหตุและหมอนรองคอคู่กับกระปุกน้องหอมจัง/กระเป๋าล้อลาก และแคมเปญ “Debit A-Green/A-Smart” เปิดบัตรเดบิต ธ.ก.ส. รับฟรีทุนประกันอุบัติเหตุและกระเป๋า 3 in 1/บัตรสตาร์บัคส์/บัตรชมภาพยนตร์ พิเศษ! สำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมการเงินภายในบูธของ ธ.ก.ส. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ได้ฟรีและรับของที่ระลึกอีกมากมาย