ปตท.สผ.ทุ่ม 622 ล้านดอลลาร์ หรือกว่า 19,000 ล้านบาท ถือหุ้นเบ็ดเสร็จบริษัทปิโตรเลียมชั้นนำในตอ.กลาง

แฟ้มภาพ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2562 บริษัท PTTEP HK Holding Limited บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (SharePurchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) จากมูลนิธิCalouste Gulbenkian Foundation ด้วยมูลค่ารวมประมาณ 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ประมาณ19,282ล้านบาท เทียบอัตราแลกเปลี่ยน 31บาท/ดอลลาร์สหรัฐ)โดยมูลค่าดังกล่าวจะมีการปรับเงินทุนหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปจนกว่าการซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์

บริษัท Partex เป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาคตะวันออกกลางมายาวนานกว่า 80 ปี ปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้นใน 7 โครงการ ครอบคลุม 5 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ร่วมทุน (nonoperating partner) และมุ่งเน้นการลงทุนในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก โดยมีประมาณการปริมาณสำรองปิโตรเลียม (2P*) ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 65 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน ้ำมันดิบ และมีปริมาณการขายสุทธิ(net sales volume) ปี 2561 ประมาณ 16,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน โดยมีรายละเอียดของโครงการหลักในภูมิภาคตะวันออกกลางดังต่อไปนี้

 โครงการ PDO (Block 6) เป็นโครงการผลิตน้ำมันบนบกที่มีศักยภาพและขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน ตั ้งอยู่ในภาคกลางและครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ มีปริมาณการผลิตในปี 2561 ประมาณ
610,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้ อยละ 70 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ โดย
Petroleum Development Oman (PDO) เป็นผู้ดำเนินการปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ 2

 โครงการ Mukhaizna (Block 53) เป็นแหล่งผลิตน้ำมันบนบกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโอมาน มี
ปริมาณการผลิตในปี 2561 ประมาณ 120,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ปริมาณการผลิตทั้งหมดของประเทศ โดย Occidental Petroleum เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex
มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 1

 โครงการ Oman LNG Project (OLNG) เป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งเดียวในประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโอมาน มีจำนวนสายการผลิต จำนวน 3 สายการผลิต ด้วยกำลังการผลิตรวม 10.4 ล้านตันต่อปีโดย Oman LNG L.L.C. เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22

 โครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) เป็นกลุ่มโรงแยกก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกำลังการผลิตรวม 8,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดย Abu Dhabi
National Oil Company (ADNOC)เป็นผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 2ใน
โรงแยกที่มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

โครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการ Dungaซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันบนบก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
สาธารณรัฐคาซัคสถาน มีปริมาณการผลิตน้ำมันในปี 2561 ประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน โดย Total เป็น
ผู้ดำเนินการ ปัจจุบัน บริษัท Partex มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 ทั้งนี้รายละเอียดของโครงการทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การเข้าซื้อดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา SPA โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้น
ภายในไตรมาสที่ 4ของปี 2562และภายหลังสัญญาเสร็จสิ้น ปตท.สผ. จะเป็นผู้ร่วมทุนแทน Partex ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกัน

การเข้าซื้อบริษัท Partex เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ Strategic Alliance ของ ปตท.สผ. ที่มุ่งเน้นการขยาย
การลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางและเสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการร่วมทุนกับผู้ดำเนินการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเป็นการเข้าซื ้อกลุ่มโครงการที่มีความหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินงานเองแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ ปริมาณการผลิตและปริมาณสำรอง ให้กับ ปตท.สผ.ได้ทันที นอกจากนี ้การเข้าซื ้อดังกล่าวยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรัฐบาลในภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น และเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมสำหรับภูมิภาคนี ้ในอนาคต

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ