ดีเดย์! ไตรมาส 4 ปีนี้ คิกออฟ “ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เปิดบัญชีแบงก์

บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี คาดเริ่มเปิดให้ใช้บริการบุคคลธรรมดาใช้ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล “เปิดบัญชีธนาคาร” ได้ในไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนอนาคตเล็งขยายสู่ “นิติบุคคล-ต่างชาติ”

นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เปิดเผยว่า ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยดิจิทัล (NDID) จะสามารถเริ่มเปิดให้ใช้บริการในไตรมาส 4 ปีนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคารด้วย ซึ่งหลักการทำงานของ NDID จะมีข้อมูลตัวตนของบุคคลที่มีอยู่และผ่านการยืนยันมาแล้ว กับการให้ความยินยอมที่จะส่งข้อมูลตัวตนไปยืนยัน

“ตัวอย่างเช่น ถ้านายเอ เคยเปิดบัญชีและผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารหนึ่งแล้ว ต่อมาต้องการเปิดบัญชีกับธนาคารอีกแห่ง นายเอ ไม่จำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนอีกครั้ง แต่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชี ว่าตนเองให้ความยินยอมให้ธนาคารแห่งแรก ส่งข้อมูลตัวตนที่ยืนยันแล้วมาแทน แต่หากกรณีที่นายเอ ไม่เคยเปิดบัญชีมาก่อน จะต้องไปเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนกับแบงก์ก่อน” นายบุญสันต์กล่าว

สำหรับการทำงานและความปลอดภัยของระบบ NDID เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต้องให้การยินยอม (Consent) ก่อนการดำเนินการใด ๆ ระบบ NDID ไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลนั้นๆ ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจ (Decentralized) ด้วยเทคโนโลยี Blockchain

“ข้อมูลบนระบบ Blockchain ของ NDID เป็น Timestamp Log ของรายการที่เกิดขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทไม่ได้เห็นข้อมูลใด ๆ ของลูกค้า ระบบมีปลอดภัย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้” นายบุญสันต์กล่าว

นายบุญสันต์กล่าวต่อว่า ในระยะถัดไปบริษัท จะขยายระบบไปยังกลุ่มนิติบุคคลและต่างชาติ ซึ่งอยากให้นักท่องเที่ยวเดินทาง โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก็สามารถทำการยืนยันข้ามประเทศกันได้ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในอนาคต

ด้านนายธีรพล ประทีป ทนายความหุ้นส่วนอาวุโส Baker McKenzie กล่าวว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมในการวางรากฐานสัญญาและเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด มาโดยตลอด ซึ่งในเชิงกฎหมายมีความสำคัญมาก เนื่องจากในช่วงเริ่มทำ NDID ยังไม่มีกฎหมายออกมาเป็นกิจลักษณะ เริ่มแรกจึงอาศัยกฎหมายต่างๆ ที่สอดคล้อง เพื่อมาเป็นฐานในการสร้าง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันรัฐบาลก็ช่วยผลักดันให้พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ออกมามีผลบังคับใช้แล้ว จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกและผู้ใช้งานได้ว่า สิ่งที่ NDID ทำมีกฎหมายรับรองถูกต้องแน่นอน