สรรพากรตอบ 15 คำถาม เก็บภาษี 15% การลงทุนตราสารหนี้ในกองทุนรวม

วันที่ 20 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562 ที่เป็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% โดยทางกรมสรรพากรได้จัดทำคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) รวม 15 ประเด็น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เสียภาษี ดังนี้ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/v35889.pdf

Previous article“ไพบูลย์ นรินทรางกูร” โพสต์เฟสบุ๊ก “วัดพลังธนาคารกลางกันอีกรอบ”
Next article“เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชูรี่ เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย