ชาวนาเตรียมเฮ! คลังจ่อชงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เข้า ครม. 11 ธ.ค.นี้

คลังเตรียมชงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3 โครงการ “ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว-สินเชื่อชะลอการขายข้าว-สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว” เข้า ครม. 11 ธ.ค.นี้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกหุษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ ธ.ก.ส.เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ 3 โครงการ วงเงิน 51,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวปีการผลิต 2562/63 ในอัตราไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท วงเงินรวมทั้งสิ้น 26,000 ล้านบาท โดยผู้ที่จะรับการอุดหนุนในโครงการนี้จะต้องไม่ได้รับเงินชดเชยความเสียหายประกันภัยข้าวนาปีจากอุทภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนดให้ ไร่ละ 1,113 บาท ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน 1.9 ล้านไร่

2.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวนาปี 62/63 วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำนวน 1 ล้านตัน ตันละ 1,500 บาท เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตร และวิสาหกิจชุมชน นำข้าวไปไว้ในยุ้งฉางของตัวเองเพื่อชะลอผลผลิตในตลาด โดย ธ.ก.ส.จะให้เงินชดเชยค่าข้าวไม่เกิน 80% ของราคาตลาดย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี โดยข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 11,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 9,900 บาท และข้าวเหนียวตันละ 8,700 บาท

และ 3.โครงการสินเหุชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรปี 62/63 ให้กับกลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ไม่เกิน 15 เดือน โดยไม่กำหนดเพดานสูงสุดต่อราย

ทั้งนี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ปลูกพืช 4 ชนิด คือ ข้าว ยาง มัน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ธนาคารมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว 50,000 ล้านบาท จากจำนวนวงเงินที่อนุมัติรวมทั้งหมด 82,000 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ