สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 12 กรกฎาคม 2560