RS ยืนยัน BBL เป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวของอาร์เอส

นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมีข่าวลือเกี่ยวกับ ธนาคารกรุงเทพอาจจะลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น RS ซึ่งปัจจุบันถืออยู่จำนวน 50.3 ล้านหุ้น (คิดเป็น 5.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) ทางนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ขอชี้แจงให้ทราบว่า ข่าวลือไม่เป็นความจริงปัจจุบันธนาคารกรุงเทพไม่ได้ลดสัดส่วนการลงทุน และยังเป็นผู้ถือหุ้นระยะยาวของ RS ด้วยเชื่อมั่นพื้นฐานบริษัทแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยบวกสนับสนุนดันธุรกิจ MPC เติบโตก้าวกระโดด พร้อมลุยเดินหน้าสู่เป้าหมายขึ้นแท่นเบอร์ 1 ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง