ผู้จัดการกองทุน TFFIF ยันมติบอร์ด กทพ.ให้ส่วนลดค่าทางด่วนผู้ใช้ Easy Pass 5% ช่วง 4 ม.ค.- 3 ก.พ.63

แฟ้มภาพ

นายไพรัช มิคะเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM และนางสาวหทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์ ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อาวุโส บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด(มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ในการประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดําเนินโครงการการให้ส่วนลดค่าผ่านทางกับผู้ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีอัตโนมัติ (ETC) จํานวน 5% ต่อเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 30 วัน

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและส่งเสริมให้ประชาชนใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เพิ่มขึ้นรวมถึงลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ