ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์

แฟ้มภาพ

นางนฤมล ภิญโญสินวัตร โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2 ประเภท ได้แก่ 1.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ เพื่อรองรับการเป็นตัวกลางเฉพาะด้านตราสารทุน และ 2.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (TF) และปรับปรุงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับใบอนุญาต

เช่น เพิ่มเติมคุณสมบัติผู้ได้ใบอนุญาต หรือ ธนาคารพาณิชย์ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยงานที่กับกับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เพิ่มประเภทดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาต จำนวน 30,000 บาทต่อใบอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ จ จำนวน 5 ล้านบาท และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท TF จำนวน 1 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ