“สมคิด” สั่ง “ธ.ก.ส.-ออมสิน” เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท กว่า 7 หมื่นแห่ง

ยสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“สมคิด” สั่ง “ธ.ก.ส.-ออมสิน” เพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท กว่า 7 หมื่นแห่ง หนุนชุมชนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน “แหล่งน้ำ-ลานตาก-ร้านค้าชุมชน” ชง ครม.ไฟเขียวภายใน ก.พ.นี้

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านอีก หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ทั้งสิ้น 77,000 หมู่บ้าน ซึ่งในจำนวนนี้มีกองทุนหมู่บ้านที่ ธ.ก.ส.ดูแลอยู่จำนวน 34,400 หมู่บ้าน และส่วนที่ธนาคารออมสินดูแลอีก 42,600 หมู่บ้าน ทั้งนี้ ธ.ก.ส.มีความพร้อมในการเพิ่มทุนได้ทันที เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนรอบนี้เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ ที่เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 ครม.ก็ได้มีมติให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านเพิ่มทุนให้หมู่บ้านละ 200,000 บาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งกองทุนหมู่บ้านและดูแลเศรษฐกิจฐานราก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาทไปแล้ว

โดยนโยบายรองนายกฯต้องการให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนมากที่สุด โดยต้องการให้ชุมชนนำเงินไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในชุมชน อาทิ การสร้างแหล่งน้ำ ผลิตน้ำดื่ม การสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร ร้านค้าชุมชน เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม เพื่อให้มีความเกื้อกูลต่อกัน

“สัปดาห์หน้า ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อสรุปเรื่องการเพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนจะเสนอ ครม.ช่วงปลายเดือน ก.พ.นี้ โดยการให้เงินทุนนั้นจะดูศักยภาพของหมู่บ้านเป็นหลัก ว่ามีความสามารถที่จะดำเนินการหรือไม่ และดูถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่เสนอมาด้วยว่าจะนำไปใช้อะไร เพราะไม่ใช่ทุกหมู่บ้านจะได้เงิน 1 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่เสนอมาจะต้องช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว หรือเป็นกิจกรรมเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน” นายสมเกียรติกล่าว

Advertisment