สคร.นำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 9 เดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย 26%

สคร.นำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจในช่วง 9 เดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย 26% ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2560 สคร.นำส่งรายได้แผ่นดินจำนวน 7,590 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย การจัดเก็บรายได้แผ่นดินจำนวน 5,048 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 –มิถุนายน 2560) สคร. นำส่งรายได้แผ่นดินรวมทั้งสิ้น 129,607 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 26,621 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมายคิดเป็น 26%

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมายในช่วง 9 เดือนแรก เนื่องจากประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีส่วนทำให้ผลประกอบการของรัฐวิสาหกิจดีขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจที่มียอดเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม 9 เดือนแรกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 22,025 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 21,660 ล้านบาท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 14,599 ล้านบาท ธนาคารออมสิน จำนวน 13,118 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 11,384 ล้านบาท นอกจากนี้ สคร. ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดเก็บรายได้ของประเทศ

               

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กล่าวสรุปว่า สคร. มั่นใจว่าปีนี้จะจัดเก็บรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย
การจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2560 ที่กำหนดไว้ 131,000 ล้านบาท สะท้อนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แผ่นดินที่ดีขึ้น ส่งผลในการช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังให้แก่ประเทศด้วย