สคร.ชี้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 72% เร่งติดตามให้ได้ตามเป้าหมาย

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 50,786 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง แบ่งเป็นการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 37,726 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) และการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง จำนวน 13,060 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 119 ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 2 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563)
ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แผนปรับปรุงและขยาย
ระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบท่อส่งน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ – รังสิต (งานระบบไฟฟ้า) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตก

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนบางโครงการที่ต้องใช้บุคลากรหรือนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ กระทรวงการคลัง โดย สคร.จะยังคงเร่งติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ