ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ขยายเวลายื่นเสียภาษี”บุคคลธรรมดา” ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๒) ลงนามโดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประกาศฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ  ผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปจากกำหนดการเดิม เป็ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ