กรุงไทยปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ 16 ก.ค.นี้ 00.01 – 04.30 น.

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ธนาคารจะดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม นี้ ระหว่างเวลา 00.01-04.30 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการบางประเภท ได้แก่ เครื่อง ATM และ ADM เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (KTB EDC) บริการ KTB netbank บริการ KTB Corporate Online บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ (KTB CO-OP) บริการ KTB Biz Payment บัตร KTB Fleet Card บริการ KTB SMS Alert การชำระสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต KTB เว็บไซต์ KTB Call Center (ยกเว้นโทรศัพท์) เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นของ KTB NPA รวมทั้ง Exchange Booth ท่าอากาศยานดอนเมือง สำหรับบริการอื่นๆ สามารถใช้บริการได้ตามปกติ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTB Call Center หมายเลข 02 111 1111